Tietosuoja

Onwayn tietosuojaseloste

Välitämme yksityisyydestäsi ja oikeudestasi tietosuojaan. Seuraavassa on tietoa siitä, kuinka Onway Oy ja valtuutetut yhteistyökumppanimme keräävät ja käsittelevät henkilötietojasi sekä oikeuksistasi henkilötietojesi käsittelyyn liittyen. Käsittelemme henkilötietojasi EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) ja muiden soveltuvien tietosuojalakien ja -määräysten mukaisesti.

Henkilötietojen kerääminen

Käsittelemme henkilötietoja, joita saamme Onwayn verkkosivustoilta ja verkkopalveluistamme sekä vuorovaikutuksessa asiakkaidemme, kumppaneidemme ja muiden sidosryhmiemme kanssa.

Voimme kerätä henkilötietoja verkkosivuillamme tarjotaksemme vierailijoillemme paremman käyttökokemuksen, parantaaksemme kontaktiemme hallintaa ja ylläpitoa sekä mahdollistaaksemme palveluiden edellyttämät yhteydenotot.

Saatamme kerätä henkilötietojasi osana kyselyjä ja tutkimusta. Saatamme myös kerätä henkilötietojasi, kun tilaat markkinointisähköpostejamme, ostat tai käytät palveluitamme tai olet kanssamme muulla tavoin vuorovaikutuksessa. Käytämme asiakashallintatietokantaa myynti- ja markkinointitoimintojemme hallintaan ja seurantaan.

Kerätyt henkilötiedot ja niiden käyttö

Onway ja valtuutetut yhteistyökumppanimme voivat käsitellä henkilötietojasi mm. nimi, titteli, yritys, sähköpostiosoite, fyysinen osoite, puhelinnumero, koulutus, käyttäjätunnus, laskutustiedot tai muita vastaavia tietoja seuraaviin tarkoituksiin:

  • Tuotteiden ja palveluiden tarjoaminen sinulle
  • Kommunikointi kanssasi, pyydettyjen tietojen toimittaminen, tapaamisten tai muiden tapahtumien järjestäminen ja edistäminen
  • Liiketoimintamme hoitaminen mukaan lukien henkilötietojen käsittely osana kyselyjä ja tutkimusta, data-analytiikkaa, markkinointitutkimusta tai muita tarkoituksia
  • Sopimus- ja/tai työsuhteemme hoitaminen kanssasi
  • Rekrytointi
  • Lakisääteisten vaatimusten noudattaminen
  • Järjestelmiemme käytön seuranta
  • Tuotteidemme ja palveluidemme markkinointi
  • Pakotelistojen ja muiden vastaavien lähteiden tarkistaminen vaatimustenmukaisuuden varmistamiseksi

Henkilötietojesi käsittely voi perustua sopimussuhteeseen, oikeudelliseen velvoitteeseen, suostumukseesi tai oikeutettuun etuumme, jotta voimme harjoittaa ja ylläpitää liiketoimintaamme tehokkaasti.

Tietosuoja ja säilytys

A Manuaalinen aineisto

Kirjalliset raportit ja tulosten yhteenvedot säilytetään lukituissa toimistotiloissa. Kirjallinen aineisto hävitetään luotettavan asiakirjojen tuhoamis-/tietoturvapalvelun avulla (esim. L&T).

B ATK:lla käsiteltävät tiedot

Tutkimusjärjestelmään tallennettujen tietojen ja tallenteiden käyttö on rajattu käyttäjätunnuksiin ja salasanoihin perustuvalla suojauksella. Sähköisesti tallennetut tiedot säilytetään järjestelmissä, jotka on suojattu palomuureilla.

Pääsy henkilötietoihin on rajattu henkilöihin (Onwayn työntekijät ja valtuutetut yhteistyökumppanit), jotka tarvitsevat pääsyn tietoihin voidakseen suorittaa tehtävänsä ja velvollisuutensa, jotka liittyvät heidän rooliinsa Onwaylla ja sen kanssa.

Onway säilyttää henkilötietoja niin kauan kuin se on tarpeen siihen tarkoitukseen, jota varten tiedot on kerätty, sovellettavien lakien ja säännösten asettamissa rajoissa.

Tiedon jakaminen ja kansainväliset siirrot

Käytämme myös ulkopuolisia palveluntarjoajia, joilla saattaa olla pääsy henkilötietoihin osana Onwaylle tarjoamiaan teknisiä, ylläpito-, käyttäjäanalyysi-, tutkimus-, tilasto- ja markkinointipalveluita.

Kolmannet osapuolet saavat käsitellä henkilötietojasi vain siinä laajuudessa, kuin ne ovat tarpeen heiltä pyytämiemme palvelujen tarjoamiseksi. Kun tietojenkäsittelytoimintaa on ulkoistettu huolella valituille kolmansien osapuolien palveluntarjoajille (kuten IT-palveluntarjoajat, markkinointipalveluyritykset, konsultit), ne toimivat tietojen käsittelijöinä Onwayn puolesta erityisen tietojenkäsittelysopimuksen nojalla ja Onwayn ohjeiden mukaisesti.

Asianmukaiset tietojenkäsittelysopimukset varmistavat, että henkilötietoja käsitellään laillisesti ja Onwayn ohjeiden mukaisesti.

Voimme siirtää henkilötietojasi myös Euroopan unionin ja Euroopan talousalueen ulkopuolisiin maihin, kuten Yhdysvaltoihin. Kun henkilötietoja siirretään EU:n tai ETA:n ulkopuolelle, Onway käyttää asianmukaisia suojatoimia, kuten EU-komission vakiosopimuslausekkeita.

Pääsy henkilötietoihin ja muut oikeudet

Sinulla on oikeus tarkastaa ja korjata henkilötietosi ja pyytää niiden poistamista. Voit myös pyytää rajoittamaan henkilötietojesi käsittelyä ja vastustaa sitä, jos se voisi vaarantaa oikeuksiasi yksityisyyteen. Kaikki asiaan liittyvät pyynnöt tulee tehdä kirjallisesti Onwaylle. Yhteystiedot löytyvät alta.

Yhteystiedot

Jos sinulla on kysyttävää tietosuojaselosteestamme tai Onwaysta rekisterinpitäjänä, voit lähettää kysymyksesi sähköpostitse osoitteeseen paivi.marjanen@onway.fi

Rekisterinpitäjä:

Onway Oy

Kiviharjunlenkki 1E

90220 OULU

 

Viimeisin päivitys

Kesäkuu 2023

 

 

Takaisin ylös