1_asiakas

Asiakasanalyysit

Käytössämme on markkinoiden vaikuttavin tapa analysoida yritysten asiakassuhteita. Saamme jopa 90 % avainasiakkaistanne avautumaan ja antamaan tulevaisuuden liiketoimintaanne hyödyttävää palautetta toiminnastanne. Palautteenannosta on hyötyä myös asiakkaalle, joten hän tekee sen mielellään ja käyttää siihen aikaa. Asiakkaasi kokee tulevansa yksilöllisesti kohdelluksi ja arvostetuksi.

Seuraava

ASIAKASANALYYSIN TOTEUTUS

Pyydämme asiakkaaltanne palautetta tekijöistä, jotka lisäävät asiakkaanne tyytyväisyyttä. Olemme määritelleet yhdessä, mihin kysymyksiin toivomme asiakkaanne vastaavan. Hän saa myös itse kertoa, mitä hän odottaa palveluiltanne, mitä hän tarvitsee ja kuinka hän toivoo tulevansa kohdelluksi. Asiakkaanne voi myös antaa teille harkinnan arvoisia kehitysideoita.

Siis: me määrittelemme kanssanne asiakkaat, joille kysely tehdään. Me suunnittelemme kyselyn rakenteen. Me organisoimme ja toteutamme kyselyn, ja lopulta raportoimme analysoidut tulokset teille. Jos haluatte, vertaamme tuloksia tietokannastamme löytyviin teidän alanne yrityksiin. Palautetilaisuudessa kerromme havaintomme, johtopäätöksemme ja sovimme kanssamme jatkotoimenpiteistä. Yhteinen tavoitteemme on löytää kanssanne keinot, kuinka voitte jatkossa palvella paremmin asiakkaitanne – ja samalla lisätä myyntiänne.

Kun menemme vielä syvemmälle, teemme Avainasiakasanalyysin

Seuraava

AVAINASIAKASANALYYSI

Avainasiakasanalyysi on perinpohjainen tapa selvittää teidän tärkeimpien asiakkaidenne avainhenkilöiden näkemykset, kokemukset ja jopa tuntemukset teidän toiminnastanne. Haastattelut toteutetaan henkilökohtaisina keskusteluina. Meidän kokemuksemme yhdistettynä teidän asiakkaanne odotuksiin tuottavat lopputuloksen, joka saattaa yllättää meidät kaikki.

Kootun aineiston perusteella teemme yhteenvedon. Tavoitteenamme on

  1. tunnistaa näkemykset, jotka ovat linjassa teidän omien näkemystenne kanssa
  2. etsiä ristiriidat asiakkaanne ja teidän omien näkemystenne välillä
  3. analysoida poikkeamat ja hyödyntää ne kasvupotentiaalianalyysissä

Sillä me haluamme, että te kasvatte.

Seuraava

KASVUPOTENTIAALIANALYYSI
(GROWTH POTENTIAL ANALYSIS)

Kasvupotentiaalianalyysissä me vertaamme teidän asiakkaanne ja teidän omia näkemyksiänne siitä, onko teidän välillänne mahdollisuutta liiketoiminnan kasvattamiseen. Kaikessa yksinkertaisuudessaan kyseessä on äärimmäisen yksinkertainen, mutta samalla tehokas tapa lähteä lisätä aktiviteettia teidän ja asiakkaanne välisessä suhteessa – tavalla, johon olette molemmat tyytyväisiä.

Seuraava

2_henkilosto

Henkilöstöanalyysi

Yritys tarvitsee tyytyväisen ja osaavan henkilöstön, joka hyödyntää voimavarojaan mahdollisimman tehokkaasti. Käytössämme on markkinoiden vaikuttavin tapa analysoida henkilöstötyytyväisyyttä. Henkilöstö kokee tulevansa kuulluksi ja arvostetuksi. Henkilöstöanalyysissä pyydämme työntekijöiltä palautetta työtyytyväisyystekijöistä, jotka määrittelemme ennakkoon yhdessä.

Seuraava

HENKILÖSTÖANALYYSIN TOTEUTUS

Siis: me määrittelemme kanssanne kysely sisällön ja suunnittelemme sen rakenteen. Me organisoimme ja toteutamme kyselyn, ja lopulta raportoimme analysoidut tulokset teille. Jos haluatte, vertaamme tuloksia tietokannastamme löytyviin teidän alanne yrityksiin. Palautetilaisuudessa kerromme havaintomme, johtopäätöksemme ja sovimme kanssamme jatkotoimenpiteistä. Yhteinen tavoitteemme on löytää kanssanne keinot, kuinka työntekijänne pystyvät jatkossa edelleen parantamaan työsuoristustaan, tekemään työnsä motivoituneina, kehityshakuisina ja tuottavina.

Voimme keskittyä avainhenkilöihinne, tai tehdä tutkimukset esimiestenne työskentelytavoista heidän itsensä ja heidän ympäristönsä näkökulmista. Koko henkilöstöä koskevassa tutkimuksessa mittaamme esimerkiksi yleistä työtyytyväisyyden tasoa ja vertaamme tuloksia vanhempiin mittauksiin.

Jos tunnet asiakkaasi ja ymmärrät henkilöstöäsi, mitä muuta sinun pitäisi tietää?

Seuraava

3_verkosto

Verkostoanalyysit

Kuinka yritykset ympärilläsi näkevät sinun yrityksesi? Millainen kumppani olet, onko yritystäsi helppo suositella verkostossa eteenpäin? Käytössämme on markkinoiden vaikuttavin tapa analysoida verkoston toimivuutta ja tehokkuutta. Yhteistyökumppanisi ja alihankkijasi kokevat tulevansa kuulluksi ja arvostetuksi.

Seuraava

VERKOSTOANALYYSIN TOTEUTUS

Verkostoanalyysissä pureudumme sinun verkostosi yrityksiin, niiden toimintatapoihin ja näkemyksiin sinun yrityksestäsi. Tunnistamme kanssasi avainkumppanisi ja teemme tutkimuksen samalla perinpohjaisuudella, jolla olemme tutustuneet avainasiakkaisiisi ja -työntekijöihisi. Olemme jo pitkällä siinä, kuinka hyvin me molemmat – sinä ja me – ymmärrämme kaikkia sinun liiketoimintasi osatekijöitä. Kaikkea sitä, jolla sinun liiketoimintasi kasvaa ja kehittyy.

Koska yksikään yritys ei ole saari.

Seuraava

Takaisin ylös