neste-logo2

Case: Neste
Vanha kumppani, uusi yhteistyö, kattava tuki heti projektin alusta

Onway ja Neste ovat tehneet kysely- ja tutkimusyhteistyötä jo vuodesta 2001, nyt tarvittiin jotain täysin uutta. Nesteen jakeluterminaalit sijaitsevat eri puolilla maata. Niiden asiakkaina on yli 400 säiliöautojen kuljettajaa, joiden näkemyksiä ja kokemuksia terminaalien toiminnasta on kartoitettu vuosien ajan. Kyse on paitsi asiakastyytyväisyydestä, myös työturvallisuudesta. Ongelmaksi on vähitellen koettu se, että kyselyihin on muokkautunut liikaa paikkakuntakohtaisia eroja, joten kyselyn tulosten vertailu ja yhteisten kehityskohteiden löytäminen on vaikeutunut. Tähän haluttiin muutos.

MIKÄ OLI HAASTE?

Pelkkä kyselyn tekeminen ei sinällään palvele ketään. Haluamme saada tuloksia, joiden pohjalta voimme jatkuvasti kehittää toimintaamme. Nesteellä nähtiin, että samalla kun kyselyt yhtenäistetään, otetaan myös uutta teknologiaa avuksi. Emme halua, että kukaan jättää vastaamatta kyselyyn ajanpuutteen vuoksi. Tämän vuoksi halusimme joustavan mobiiliratkaisun – vastaamisen täytyy onnistua helposti, esimerkiksi tauon aikana kännykällä.”

Jani Rentola / Kotimaan terminaalitoimintojen päällikkö
Neste Oyj

Saimme tukea kyselyn kehittämiseen ja koko prosessin uudelleenarviointiin. Uusi formaatti yhtenäisti erot paikkakuntien välillä ja toteutuksen tekninen ratkaisu oli helppo ja luotettava. Kuljettajat saivat tekstiviestillä linkin, jonka takaa kysely aukesi. Mobiiliratkaisun lisäksi rakennettiin mahdollisuus vastata kyselyyn myös sähköpostitse. Tämä koettiin tarpeelliseksi, koska aivan jokaisella ei vielä älypuhelimia ole ja halusimme varmistaa mahdollisuuden palautteen antamiseen jokaiselle. Tehdyt ratkaisut koettiin helpoksi.”

Jani Rentola / Kotimaan terminaalitoimintojen päällikkö
Neste Oyj

MITÄ TEIMME?

MITÄ OLEMME SAANEET AIKAAN?

Erityisen tärkeää meille oli, että saimme vastauksiin oikeaa hajontaa. Liian paljon näkee kyselyitä, joihin on helppo antaa keskivälin ”melko hyvä”- vastauksia. Neutraaleista vastauksista on hankala löytää konkretiaa kehitystoimenpiteille. Onway auttoi meitä terävöittämään kysymyksiä, ja hajontaa alkoi tulla. Näen tämän hyvin arvokkaana.”

Jani Rentola / Kotimaan terminaalitoimintojen päällikkö
Neste Oyj

Takaisin ylös